top of page
PROJECTES
SOLARS

Compensació d'exedents

La revenda d'excés d'energia solar s'ha convertit en una pràctica habitual no només per a les empreses, sinó també per als consumidors habituals. ... Aleshores, els consumidors poden optar per vendre l'excés a la xarxa energètica amb el càrrec de mercat actual

Algú amb una instal·lació d'autoconsum es pot preguntar: si un mes generi més energia de la que consumeixo de la xarxa elèctrica, la factura inclou els crèdits?

Al llarg del mes, la vostra instal·lació fotovoltaica pot produir més energia de la que utilitzeu. En aquesta situació, l'energia excedentària s'injecta a la xarxa de distribució.

bottom of page